Oferta

               Kancelaria oferuje Państwu szeroki zakres usług prawnych w zakresie wyspecjalizowanej i praktycznej wiedzy prawnej z obszaru ochrony środowiska. Nasz zespół oraz współpracujące z nami grono ekspertów łącząc swoją wiedzę i doświadczenie zapewnia kompleksową jak również profesjonalną obsługę dostosowaną do Państwa indywidualnych potrzeb. Oferta Kancelarii skierowana jest do przedsiębiorców, organów administracji rządowej i samorządowej oraz innych instytucji i osób.

Obejmuje ona:

? Doradztwo środowiskowe -outsourcing

? Audyty zgodności prawnej w zakresie przepisów obowiązujących w ochronie środowiska

? Przygotowywanie opinii prawnych dotyczących zagadnień prawnych z zakresu ochrony środowiska

? Udzielanie porad prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa w ochronie środowiska

? Szkolenia z zakresu przepisów związanych z ochroną środowiska

Świadczymy usługi w zakresie następujących sektorów:

Gospodarki odpadami

? przygotowywanie dokumentacji do wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów
? przygotowywanie  dokumentacji  do  wydania zezwolenia na zbieranie odpadów
? przygotowywanie dokumentacji do wydania zezwolenia na transport odpadów
? przygotowywanie dokumentacji do wydania zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Gospodarki wodno - ściekowej

? przygotowywanie operatów wodnoprawnych na pobór wody
? przygotowywanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych do wód lub do ziemi
? przygotowywanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
? przygotowywanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie ścieków przemysłowych

Ochrony powietrza

? przygotowywanie dokumentacji do wydania pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza
? przygotowywanie dokumentacji do zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia

Działalności inwestycyjnej

? sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
? sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia

Sprawozdań

? sporządzanie sprawozdań dotyczących korzystania ze środowiska
? sporządzanie zbiorczego zestawienia o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów
? przygotowywanie raportów do KOBiZE
? sporządzanie sprawozdań OŚ ? OP1, OPAK-1, OPAK-2, OPAK-3
? sporządzanie sprawozdań PRTR
? sporządzanie sprawozdań do GIOŚ

 Pozostając do Państwa dyspozycji zapraszamy do współpracy